Szanowni Państwo,

jest Nam niezmiernie miło gościć Was na stronie internetowej Naszej Kancelarii. Mamy nadzieję, iż wysoka jakość świadczonych przez Nas usług, poparta wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz przyjazna dla każdego Klienta atmosfera pracy sprawi, iż wirtualny kontakt przerodzi się w realną wieloletnią współpracę, do czego serdecznie zachęcamy. Zapraszamy Państwa na spotkanie, podczas którego będziemy mogli określić zakres opieki prawnej, potrzebnej do sprostania wyzwaniom, jakie stoją przed Państwem, bądź Państwa firmą.

Witamy i zapraszamy do współpracy!

DFF Domińczak i Partnerzy Radcowie prawni Sp. P.

O Kancelarii

Kancelaria powstała 1 marca 1999 roku, działając pod firmą „Juszkiewicz, Wójcik, Juszkiewicz” Kancelaria Adwokacko-Radcowska s.c. W całym okresie działalności Kancelarii doszło do szeregu przekształceń, w tym w szczególności:

 • doszło do zmiany formy prawnej prowadzonej działalności i od 2006 roku Kancelaria prowadzi działalność w formie spółki partnerskiej,
 • po przekształceniu w spółkę partnerską, w związku ze zmianami osobowymi, Kancelaria prowadziła działalność pod firmą „Juszkiewicz Wójcik”, następnie „Juszkiewicz Wójcik Domińczak Zalewski”(„JWDZ”), „Juszkiewicz Wójcik Domińczak („JWD”), aby ostatecznie od dnia 1 marca 2014 roku, po kolejnej zmianie w gronie Partnerów, rozpocząć działalność pod firmą „DFF Domińczak i Partnerzy Radcowie prawni Sp. P.”.

Obecnie Partnerami Naszej Kancelarii są: Arkadiusz Domińczak oraz Magdalena Filipczak-Fiuk.
W całym okresie funkcjonowania Kancelarii zdobyliśmy, w toku współpracy z Klientami, doświadczenie zawodowe, które pozwala zaproponować obecnym i przyszłym Klientom Kancelarii najwyższy poziom usług.

Kim i jacy jesteśmy?

Stały zespół Naszej Kancelarii, oprócz Partnerów, składa się z radców prawnych, doradcy podatkowego oraz starszych prawników (w tym prawników odbywających aplikacje zawodowe), którzy wspierani są przez grupę młodszych prawników. Ponadto, Kancelaria stale współpracuje z innymi doświadczonymi radcami prawnymi, adwokatami i prawnikami, w zależności od wymaganej specjalności, bądź złożoności konkretnego projektu. Naszym celem jest bowiem zapewnienie Klientom kompleksowej usługi w zakresie obsługi prawnej realizowanych przez nich projektów. Nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia, będące wyzwaniem, traktujemy jak sprawdzian naszej wiedzy i umiejętności.

Dla Nas każdy Klient jest ważny, każdemu służymy radą. Towarzyszymy naszym Klientom od chwili powstania idei ich biznesu i prowadzimy przez prawne meandry jego funkcjonowania. Z radością obserwujemy dalszy ich rozwój i otaczamy opieką, jesteśmy do ich dyspozycji w chwili, gdy tego potrzebują. Dużą wagę przywiązujemy do czynności prewencyjnych, staramy się przewidywać i zapobiegać problemom, a jeśli to konieczne rozwiązywać je we współpracy z naszymi Klientami.

Zakres Usług

czyli to co robiliśmy i możemy zrobić dla Naszych Klientów

Kancelaria świadczy na rzecz swoich Klientów usługi w zakresie kompleksowej obsługi prawnej. Nasi prawnicy zajmują się świadczeniem pełnego zakresu usług, w szczególności zagadnieniami takimi jak: wsparcie we wdrażaniu aktualizacji wynikających ze zmian regulacji prawnych, obsługa prawna procesów inwestycyjnych i negocjacji umów lub innych rodzajów transakcji. Mając na celu rozwój naszej praktyki rozwinęliśmy zakres świadczonych usług o usługi doradztwa podatkowego. Od samego początku reprezentujemy również naszych Klientów przed sądami i organami administracji. Kancelaria świadczy także usługi w zakresie prowadzenia postępowań windykacyjnych na rzecz Klientów.

Szczególnym wyróżnikiem Naszej Kancelarii jest bogate doświadczenie zdobyte w toku jej działalności w zakresie prawa handlowego, regulacji rynku kapitałowego, obsługi procesów inwestycyjnych, prawa energetycznego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.

Kancelaria koncentruje się na obsłudze przedsiębiorców, w tym instytucji finansowych i spółek publicznych. Dzięki temu dysponujemy dużym doświadczeniem w obsłudze transakcji na rynku kapitałowym, zwłaszcza inwestycji kapitałowych oraz obrotu papierami wartościowymi.

Świadczyliśmy, między innymi, usługi doradztwa prawnego przy zakupie systemów informatycznych przez wiodące instytucje działające na polskim rynku kapitałowym, jak również braliśmy udział w dużych projektach informatycznych największego polskiego ubezpieczyciela.

Przez wzgląd na doświadczenie zawodowe Partnerów oraz prawników i ekspertów, Kancelaria bierze udział w toku tworzenia regulacji dotyczących rynku kapitałowego oraz rynku towarowego.

Ponadto przedstawiciele Kancelarii uczestniczyli m.in. w pracach legislacyjnych nad kształtem ustaw dotyczących rynku kapitałowego, stanowiących pierwszy etap wdrażania Dyrektywy MIFID, oraz w tworzeniu regulacji rynku terminowego dla giełdy prowadzącej w Polsce obrót energią elektryczną i towarowymi instrumentami pochodnymi. Do szczególnych osiągnięć w tym zakresie należy świadczenie usług doradztwa prawnego na rzecz największej w Polsce giełdy towarowej, a także doradztwo w toku powołania oraz bieżąca obsługa pierwszej w Polsce izby rozliczeniowo-rozrachunkowej.

Nasi prawnicy posiadają duże doświadczenie w obsłudze projektów inwestycyjnych. Współpracujemy z firmami zajmującymi się budownictwem, obsługą procesów inwestycyjnych oraz zarządzaniem tego typu projektami, w tym znaczącymi projektami infrastrukturalnymi (drogowymi). Inwestycje te realizowane są m.in. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

Byliśmy obecni, między innymi, przy zawieraniu umowy na dostosowanie autostrady A4 do standardów płatnej autostrady (na odcinku Wrocław – Katowice) i w toku postępowania przetargowego w zakresie wyboru podmiotu świadczącego usługi elektronicznego poboru opłat na sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. W procesie realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych nasza Kancelaria reprezentowała i reprezentuje swych Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą (poprzednio Zespołem Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych).

Doradzamy naszym Klientom świadczącym usługi regulowane lub koncesjonowane. Zajmujemy się na bieżąco doradztwem prawnym w toku realizowanych przez te podmioty fuzji i przejęć.

Zespół kancelarii

Partnerzy:

Arkadiusz Domińczak  - radca prawny
Magdalena Filipczak-Fiuk - radca prawny

Radcowie prawni:

Anna Dziedzic
Przemysław Lisiecki
Małgorzata Lubińska
Sławomir Markowski

Adwokat:

Maciej Grzesik

Doradca podatkowy:

Agnieszka Wesołowska

Eksperci:

Agnieszka Chłoń – Domińczak – ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych

  Andrzej Wójcik – radca prawny, ekspert w zakresie prawa energetycznego i prawa papierów wartościowych
Marek Okniński – ekspert w zakresie zamówień publicznych

 

Prawnicy:

Magdalena Grudzień
Radomir Nowosad
Ewelina Lubańska

Radcowie prawni współpracujący:

Paweł Juszkiewicz
Piotr Juszkiewicz

Biuro:

Agnieszka Soska

Współpracownicy:

Koterski Nieruchomości – w zakresie wyceny, doradztwa i pośrednictwa
Łukasz Koterski - rzeczoznawca majątkowy
Magdalena Burdzy – rzeczoznawca majątkowy

Kancelaria współpracująca:

Law Office Džankowić
Adres: Hadži Derina 18 Beograd,
Republic Of Serbia

Referencje

W toku prowadzonej działalności Kancelaria miała i ma niewątpliwą przyjemność pracować na rzecz Klientów prowadzących działalność w bardzo zróżnicowanych sektorach. Wśród naszych Klientów znalazły się m.in. firmy takie, jak:

 • Konsalnet Holding S.A. (dawniej Konsalnet S.A.);
 • PZU S.A.;
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.;
 • Towarowa Giełda Energii S.A.;
 • Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.;
 • WSE InfoEngine SA;
 • WSE Commodities SA;
 • Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A.;
 • Orbis S.A.;
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski;
 • Województwo Mazowieckie;
 • Autostrada Wielkopolska S.A.;
 • Autostrada Eksploatacja S.A.;
 • ING Bank N.V.;

 

 • Echo Investments S.A.;
 • FTF Galeon S.A.
 • Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.;
 • Atlantic Fund Services Sp. z o. o.;
 • EGIS Projects S.A.;
 • EGIS Projects Polska Sp. z o.o.;
 • EGIS Road Operation Polska Sp. z o.o.

Dodatkowo wskazać należy, iż Kancelaria współpracowała lub współpracuje (począwszy od 2000 roku) z firmami działającymi w sektorze ochrony osób i mienia. Świadczy również usługi na rzecz firm z branży budowlanej, obsługi procesów inwestycyjnych oraz zarządzaniem tego typu przedsięwzięciami, w szczególności w zakresie znaczących projektów o charakterze infrastrukturalnym.

W ostatnim czasie Kancelaria rozwija także swoją praktykę w zakresie współpracy z podmiotami rozpoczynającymi inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie płodów rolnych.

Kontakt

DFF Domińczak i Partnerzy Radcowie prawni Sp. P.

ul. Młynarska 48, 01-171 Warszawa

tel: 22 535 50 60/62, fax: 22 535 50 63

adres mailowy: sekretariat@dfflegal.pl

© 2014, DFF Domińczak i Partnerzy Radcowie prawni Sp. P.